Kérlek, jelentkezz be, ha szeretnél szavazni!

Facebook Login

Általános üzleti feltételek – GASPER GROUP®

Hatály

1. A következő „Általános Üzleti Feltételek” (ÁÜF) az online shopban vásárolt termékek vonatkozásában a GASPER GROUP® és vásárlói között fennálló minden adásvételi szerződésre vonatkoznak a megrendelés napján érvényes változatban. Ettől eltérő megállapodások csak írásos formában érvényesek. A megrendelés leadásával a vásárló elfogadja az ÁÜF-et, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. Amennyiben a jelen ÁÜF egyes rendelkezései kötelező érvényű törvényi előírások alapján (különösen ilyenek a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései) részben vagy egészben érvénytelenné válnak, úgy a jelen ÁÜF fennmaradó rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Szerződéskötés

A GASPER GROUP® fenntartja a jogot, hogy a mindenkori szolgáltatás-kínálatot tartalmilag bármikor módosítsa. A szerződés a megrendelés GASPERGROUP® általi elfogadásával jön létre, mégpedig vagy egy rendelésigazolás postai úton, telefaxon vagy e-mailben történő megküldésével, vagy a megrendelt termékek közvetlen megküldésével.

A szerződés nyelve

A szerződés tartalmának, minden egyéb információnak, az ügyfélszolgálatnak és panaszkelésnek a nyelve kizárólag a német nyelv.

Elállási jog távértékesítés esetén

1. Azok a vásárlók, akik a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülnek, a termék átvételétől számított 14 napig indoklás nélkül elállhatnak a vásárlástól. Ehhez elegendő, ha az elállási nyilatkozatot a határidőn belül indoklás nélkül megküldik.

2. Elállás esetén a vételár visszatérítésére kizárólag a vásárló által kézhez vett termékek visszajuttatása ellenében kerül sor. Ennek feltétele, hogy a termék használatlan és ismét eladható állapotban legyen. A visszaküldés költségeit a vásárló viseli.

3. Azoknál a termékeknél, amelyeken használat nyomai láthatók, vagy amelyek sérültek, a GASPER GROUP® az értékcsökkenésnek megfelelő ellentételezést érvényesít. Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre, ahol visszáruzáskor hiányzik a termék tartozéka.

4. Az elállási jog nem vonatkozik az állateledelekre – illetve a táplálékkiegészítőkre, a kiegészítő táplálékokra, rágófalatokra vagy egyéb eledelekre, azokra az audió- vagy videóanyagokra vagy szoftverekre, amelyekről a megrendelő eltávolította a zárjegyet, továbbá nem vonatkozik azokra a szolgáltatásokra, amelyek átadására online került sor (pl. letölthető szoftverek és publikációk). Információkérésre, adatba való betekintés és reklamáció céljára az következő e-mail címet használja: office[at]gaspergroup.com

Árak

1. Alapvetően a megrendelt áruk vételára elfogadottnak tekintendő. Ezt az árat tartalmaznak az aktuális prospektusok, árlisták, az online shop, a GASPER GROUP® mindenkori legfrissebb kiadása vagy hasonló publikációja. A GASPER GROUP® fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze, hogy a megrendelést üzleti partner vagy vásárló adta-e le. Státusztól (adott esetben hűségbónusszal rendelkező üzleti partner, vagy vásárló) függően a mindenkori árlistában feltüntetett árak érvényesek.

2. Ellenkező rendelkezés hiányában minden árra vonatkozó adat napi bruttó árat jelent, amely tartalmazza a törvényben meghatározott forgalmi adót, a szállítással felmerülő költségek nélkül, amennyiben ingyenes kézbesítés vonatkozik.

3. Amennyiben a szállítás során export- vagy importilleték merül fel, azt a megrendelő viseli. A kínált szállítások és szolgáltatások árai nem tartalmazzák a harmadik felek által felszámolt költségeket.

4. Az EK-n kívüli vásárlóknak történő értékesítéskor forgalmi adót nem számítunk fel, azonban a mindenkori behozatali vámot meg kell fizetniük. Az EK-n belüli vállalatnak történő értékesítéskor az adószám megadása esetén nem számítunk fel osztrák forgalmi adót, azonban e vállalatoknak saját országukban meg kell fizetniük a forgalmi adót.

5. A szállítás és csomagolás minden költségét a vásárló viseli, kivéve, ha a felek más költségfelosztásban állapodtak meg, vagy ha a költségeket az eladási ár már tartalmazza.

Szállítási feltételek

1. Normál esetben a szállításra a megrendeléstől számított néhány munkanapon belül sor kerül, de mindenesetre legkésőbb a megrendeléstől számított 30 napon belül. Amennyiben – a termék rendelkezésre állásának hiánya esetén – nem tudunk egy megrendelést befogadni, arról haladéktalanul tájékoztatjuk a vásárlót..

2. A szállítás a vásárló által megadott címre történik. Hibás, hiányos vagy pontatlan adatok megadása esetén a vásárló viseli az ebből keletkező költségeket.

Fizetési feltételek

1. A termék árának kifizetése rendszerint előre, vagy a megrendelés vásárló általi átvételekor történik. Amennyiben postai csekk átadására kerül sor, az összeg levonások nélkül és költségmentesen azonnal esedékes.

2. Késedelmes fizetés esetén évi 10%-os késedelmi kamatot számítunk fel. Késedelmes fizetés esetén a vásárló köteles megtéríteni a GASPER GROUP® vállalatnak a késedelmes fizetés miatt keletkező és a megfelelő jogérvényesítéshez szükséges felszólítási- és inkasszálási költségeket. A GASPER GROUP® fenntartja a jogot, hogy a késedelem által okozott magasabb kártérítési igényt érvényesítsen.

Jótállás és kártérítés

1. A jótállásra a törvényi rendelkezések vonatkoznak (a termék kézhezvételét követő 24 hónap).

2. A hibákat – anélkül, hogy a vásárlót, aki a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett fogyasztó, mulasztás esetén hátrányos jogi következmények érnék – lehetőleg szállításkor, illetve azok láthatóvá válásakor be kell jelenteni.

3. Jogosan kifogásolt hiba esetén a GASPERGROUP® választása szerint jogosult a hibát megszüntetni, vagy pótszállítást teljesíteni. Amennyiben a hiba megszüntetése kudarcot vall, vagy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy pótszállítást tudjunk teljesíteni, a vásárló jogosult árleszállítást, vagy ha nem csekély hibáról van szó, a vásárlástól való elállást kérni. Azzal a vásárlóval szemben, aki a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett fogyasztó, a jótállásra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók.

4. A GASPER GROUP® semmilyen felelősséget nem vállal a publikációkban szereplő adatok alaki vagy tartalmi pontosságáért.

5. A GASPER GROUP® kizárólag a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért vállal felelősséget, kivéve a személyi károkat. A következményes károk, valamint a pusztán vagyoni károk megtérítése a vállalattal szemben kizárt. Az enyhe vagy súlyos gondatlanság fennállását, amennyiben nem fogyasztói ügyletről van szó, a károsultnak kell bizonyítania.

6. A GASPER GROUP® nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Tulajdonjog fenntartása

A GASPER GROUP® a teljes vételár beérkezéséig megtartja a megvásárolt termékek tulajdonjogát..

Adatvédelem

1. A GASPER GROUP® munkatársai az adatvédelmi törvény titoktartási kötelezettségének hatálya alá tartoznak.

2. A vásárló tudomásul veszi, hogy a vásárló szerződésben megadott adatait könyvelési célból és az ügyfélnyilvántartás céljából tároljuk és kezeljük. Az adatokat a törvényi előírások teljesítéséhez és a fizetési forgalom lebonyolítására használjuk. A vásárló adatait harmadik feleknek nem adjuk át, kivéve amennyiben ez feltétlenül szükséges a szerződéskötéshez. A GASPER GROUP® tájékoztatta szerződéses partnereit ezekről az adatvédelmi rendelkezésekről, és ennek megfelelően ezek rájuk nézve kötelezőek.

3. A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a GASPERGROUP® szolgáltatásairól és termékeiről (rendezvények, publikációk …) e-mailben is tájékoztatást kapjon. Ezt a hozzájárulását a vásárló bármikor visszavonhatja.

Illetékes bíróság és alkalmazandó jog

1. A jelen szerződés tekintetében az osztrák anyagi jog alkalmazandó az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének kizárása mellett. Amennyiben a vásárló fogyasztó, a szokásos tartózkodási helye szerinti államnak a kötelező érvényű rendelkezései is alkalmazandók erre a szerződésre.

2. Vitás kérdésekben a GASPER GROUP® székhelyén illetékes bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. Amennyiben a vásárló nem a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett fogyasztó, minden olyan bíróság illetékessége megalapozott, amelynek illetékességi területébe tartozik a vásárló lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, vagy foglalkoztatásának helye.

3. Az illetékes bíróság és a szerződés teljesítésének helye a GASPER GROUP® vállalat székhelye: A- 8230 Hartberg.

2013. október
Kurt Gasper ügyvezető

Adatvédelem a Fedor® – GASPER GROUP® vállalatoknál

Az adatvédelmi törvény értelmében vett felelős hely a Kurt Gasper GmbH vállalat.

Köszönjük a GASPER GROUP® vállalattal szembeni bizalmát. Megígérjük, hogy adatait kizárólag olyan célokra fogjuk használni, amelyekre közvetlenül vagy közvetve Ön megbízást ad. Folyamatosan azon fáradozunk, hogy technikailag és fizikailag minden tőlünk telhetőt megtegyünk adatainak védelme érdekében.

Mire használják az adataimat?

Sok olyan információt gyűjtünk és tárolunk, amelyet az internetes oldalainkon ad meg, vagy más formában (pl. klikkeléssel, vagy a megrendelés pillanatában az IP-címen keresztül) továbbít nekünk. Adatait a későbbiek során többek között megrendelésének teljesítésére használjuk. Adatait soha nem adjuk át külső vállalkozásoknak, kivéve egy logisztikai szolgáltatónak (például csomagkézbesítőnek a megrendelésének kiszállításához). A GASPER GROUP® mindenesetre fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén adatait átadja egy inkasszálással foglalkozó vállalatnak, gazdasági információs cégnek vagy egy megbízott ügyvédnek.

Jogi nyilatkozat

A tartalmakért vállalt felelősség

Oldalaink tartalmát a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Azonban a tartalmak pontosságáért, teljességéért és aktualitásáért nem tudunk garanciát vállalni. Szolgáltatóként ezeken az oldalakon közzétett saját tartalmakért az általános törvények szerint vagyunk felelősek. Az üzemeltető nem köteles a közvetített vagy tárolt idegen információkat ellenőrizni, vagy olyan körülmények után kutatni, amelyek törvénytelen tevékenyégre utalnak. Ez nem érinti az általános törvények szerint fennálló kötelezettségeket az információk eltávolítására vagy azok használatának megtiltására. Az erre vonatkozó felelősség azonban kizárólag egy konkrét jogsértésről való tudomásszerzés időpontjától lehetséges. Amennyiben ilyen jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk.

A hivatkozásokért vállalt felelősség

Ajánlatunk hivatkozásokat tartalmaz harmadik felek külső weboldalaira, amelyek tartalmát semmilyen módon nem tudjuk befolyásolni. Ezért ezekért az idegen tartalmakért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. A hivatkozott oldalak tartalmáért mindig az adott oldalak szolgáltatója vagy üzemeltetője tartozik felelősséggel. A hivatkozott oldalakat a belinkelés időpontjában ellenőriztük esetleges jogsértések szempontjából. A belinkelés időpontjában nem azonosítottunk jogellenes tartalmakat. Azonban a hivatkozott oldalak tartós tartalmi ellenőrzése jogsértésre utaló konkrét jelek nélkül nem várható el. Amennyiben jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

Az üzemeltető semmilyen esetben sem vállal felelősséget a jelen weboldalon szereplő adatok és információk használatból vagy azok rendelkezésre állásának hiányából eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért (ideértve a következményes vagy indirekt károkat vagy az elmaradt hasznot), függetlenül azok okaitól, amennyiben az jogilag megengedett.

Szerzői jog

Az oldal üzemeltetője által ezeken az oldalakon létrehozott tartalmak és alkotások az osztrák szerzői jog hatálya alá tartoznak. Azok sokszorosításához, szerkesztéséhez, terjesztéséhez és hasznosításuk minden módjához a szerzői jog határain túl az adott szerző, illetve létrehozó írásos hozzájárulása szükséges. Ezen oldal letöltött és másolt változata kizárólag magáncélú felhasználásra engedélyezett, kereskedelmi felhasználása tilos. Amennyiben a jelen oldalon szereplő tartalmakat nem az üzemeltető hozta létre, tiszteletben kell tartani az adott harmadik fél szerzői jogát. A harmadik felek tartalmát különösen ilyenként jelöljük meg. Amennyiben ennek ellenére Ön szerzőijog-sértést vesz észre, kérjük, jelezze ezt nekünk. Amennyiben jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk. A jelen weboldal idegen framekben történő megjelenítése kizárólag írásos engedéllyel megengedett.

Adatvédelem

Weboldalunk használata rendszerint személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben oldalainkon személyes adatokat gyűjtünk (például nevet, címet vagy e-mail címet), az – amennyiben lehetséges – mindig önkéntes alapon történik. Ezeket az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik feleknek. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok harmadik felek általi hozzáféréssel szembeni teljes körű védelme nem lehetséges. Az impresszumra vonatkozó kötelezettség keretében nyilvánosságra hozott kapcsolati adatok felhasználását harmadik felek által nem kifejezetten kért reklám és tájékoztató anyagok megküldése céljából ezúton kifejezetten megtiltjuk. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek kéretlen rekláminformációk, esetleg levélszemét útján történő megküldése esetén. Források: Disclaimer , eRecht24, de

Adatvédelmi nyilatkozat a Facebook-pluginek (Like-gomb) használatához

Oldalainkon a Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) közösségi oldal pluginjei vannak beépítve. A Facebook-pluginek a Facebook logóról vagy a „Like-gombról” („Tetszik”) ismerhetők fel oldalainkon. A következő oldalon olvashat egy összefoglalást a Facebook-plugineről: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor meglátogatja oldalainkat, a pluginen keresztül közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezen keresztül információt kap arról, hogy Ön az IP-címével meglátogatta az oldalainkat. Amikor rákattint a Facebook „Like-gombra”, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, az oldalaink tartalmait összekapcsolhatja a Facebook-profiljával. Ezzel a Facebook oldalaink meglátogatását hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem szerzünk tudomást az átvitt adatok tartalmáról, valamint azok Facebook általi használatáról. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában olvashat a következő címen: http://hu-hu.facebook.com/policy.php Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook az oldalaink meglátogatását hozzárendelje az Ön felhasználói fiókjához, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából.

Adatvédelmi nyilatkozat a Google Analytics használatához

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) egyik webelemző szolgáltatását, a Google Analytics-et használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájok, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A sütik által létrehozott információk a weboldal Ön általi használatára vonatkozóan rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, és azokat ott tárolják. Amennyiben aktiválja az IP-cím névtelenítését ezen a weboldalon, IP-címét a Google előzetesen lerövidíti az EU tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott egyéb államokban.

Teljes IP-címe csak kivételes esetekben kerül a Google egyik USA-beli szerverére, ahol megtörténik a lerövidítése. E weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalon végzet tevékenységekről, és további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatban. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által átadott IP-címet nem kapcsolják össze a Google-tól származó egyéb adatokkal. A sütik tárolását a böngészőjének megfelelő beállításain keresztül megakadályozhatja, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal minden funkcióját teljes körűen használni. Ezenkívül a sütik által létrehozott és a weboldal használatára vonatkozó adatainak (ideértve az IP-címét is) rögzítését és Google általi kezelését megakadályozhatja a következő böngésző-plugin letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Adatvédelmi nyilatkozat a Google Adsense használatához

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) egyik hirdető szolgáltatását, a Google Adsense-et használja. A Google Adsense úgynevezett „sütiket” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájok, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A Google AdSense úgynevezett webjelzőket (web beacon, láthatatlan grafikákat) is használ. E webjelzőkön keresztül kiértékelhetők az olyan információk, mint az oldal látogatói forgalma.
A sütik és webjelzők által létrehozott információk a weboldal használatára (ideértve az Ön IP-címét is) és a reklámformátumok átadására vonatkozóan rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, és azokat ott tárolják. Ezeket az információkat a Google továbbadhatja a Google szerződéses partnereinek. A Google az Ön IP-címét azonban nem fogja az Önről tárolt egyéb adatokkal összekapcsolni.
A sütik telepítését a böngészőjének megfelelő beállításain keresztül megakadályozhatja, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal minden funkcióját teljes körűen használni. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Önről gyűjtött adatokat a Google az előzőekben ismertetett módon feldolgozza, és az előzőekben említett célra felhasználja.
Adatvédelmi nyilatkozat a Google +1 használatához, és az adatok rögzítése és továbbadása: A Google +1-gomb segítségével Ön információkat tehet világszerte közzé. A Google +1-gombon keresztül Ön, és a többi felhasználó személyreszabott tartalmakat kap a Google-tól és partnereinktől. A Google egyaránt tárolja azokat az információkat, amelyeket Ön egy +1 tartalomhoz adott meg, valamint információkat azokról az oldalakról, amelyeket Ön a +1-re kattintással tekintett meg. Az Ön +1 információi profilnevével és fotóival együtt megjelenhetnek a Google-szolgáltatásokban, mint például keresések eredményei között vagy a Google-profiljában, vagy egyéb helyeken a weboldalakon és az internetes listázások között. A Google rögzíti a +1-tevékenységére vonatkozó információkat, hogy javítsa a Google szolgáltatásokat az Ön és más felhasználók számára. A Google +1-gomb használatához egy világszerte látható, nyilvános Google-profilra van szüksége, amely legalább egy a profil számára választott nevet tartalmaz. Ezt a nevet fogja minden Google-szolgáltatás használni. Néhány esetben ez a név egy olyan másik nevet is helyettesíthet, amelyet a Google-fiókján keresztül tartalomrészeknél használt. Google-profiljának személyazonossága megmutatható azoknak a felhasználóknak, akik ismerik az Ön e-mail címét vagy rendelkeznek Önnel kapcsolatos egyéb azonosító adatokkal.
A rögzített információk felhasználása: A fent ismertetett felhasználási célok mellett az Ön által rendelkezésre bocsátott információkat az érvényben lévő Google-adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően használják fel. A Google lehetőség szerint összefoglalt statisztikákat tesz közzé a felhasználók +1-tevékenységéről, illetve adja ezeket tovább a felhasználóknak és a partnereinek, mint pl. kiadóknak, hirdetési alapoknak vagy kapcsolódó weboldalaknak.
Adatvédelmi nyilatkozat a Twitter használatához Oldalainkon a Twitter alkalmazás funkciói kerültek beépítésre. Ezeket a funkciókat a Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.), Twitter, nyújtja. A Twitter használatával és a „Re-Tweet” funkcióval az Ön által meglátogatott weboldalak összekapcsolódnak Twitter-fiókjával, és az más felhasználók előtt ismertté válik. Ennek során a Twitterhez történő adatátvitelre is sor kerül. Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem szerzünk tudomást az átvitt adatok tartalmáról, valamint azok Twitter általi használatáról. Erre vonatkozó bővebb információt a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában olvashat: http://twitter.com/privacy.
A Twitteren az adatvédelmi beállításait a fiókbeállítások között módosíthatja: http://twitter.com/account/settings.
Forráshivatkozás: eRecht24 adatvédelmi nyilatkozat a Facebookhoz, adatvédelmi nyilatkozat a Google Analytics-hez, eRecht24 adatvédelmi nyilatkozat Google Adsense, adatvédelmi nyilatkozat a Google +1-hez, adatvédelmi nyilatkozat a Twitterhez
A weboldal használatával összefüggő minden vitás kérdés esetén az illetékes bíróság az üzemeltető székhelyén illetékességgel rendelkező bíróság, amennyiben a felhasználó egy kereskedő, egy közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyont képviselő jogi személy.

Adatvédelemre vonatkozó kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk szívesen áll az Ön rendelkezésére.

Adatvédelmi tájékoztató

Köszönjük weboldalunk és szolgáltatásaink iránti érdeklődését!

Jelen honlapon az elérhetőségeink alatt, az webáruházunk egyes termékeinek lapjain és egyedi megrendelés oldalon kapcsolatfelvételi űrlapok találhatók, melynek célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet email címet, lakcímet és telefonszámot kérünk megadni, illetve az egyedi gyártású termékekre vonatkozóan bármilyen más szükséges adat (születési dátum, esküvő ideje, stb...) megadható. Ezeket az adatokat az űrlapot elküldő érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük az alább leírtak szerint.
A megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiváló szolgáltatást tudjunk nyújtani. Azonban számunkra a legfontosabb érték ügyfeleink bizalma. Ügyfeleink, vásárlóink azaz az érintettek adatainak védelme és azok, az ügyfelek által elvárt módon történő felhasználása, a legfőbb prioritás számunkra.
A érintett felelőssége, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban és az Általános Szerződési Feltételekben részletezett szabályokat megismerje. A érintett a weblapjainkon található űrlapok elküldésével kijelenti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, ennek alapján önkéntesen és szabad elhatározásából dönt a Weblapon történő vásárlás, érdeklődés és/vagy adatküldés mellett, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

1. Általános információk

A GASPER GROUP® GmbH, a továbbiakban szolgáltató, mint adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A  GASPER GROUP® GmbH adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységével  kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a vállakozás weboldalain, online szolgálatatási felületein illetve minden egyéb általa kezelt online felületen (pl.: facebook, stb) Adatvédelmi tájékoztató elnevezés alatt. Ezzel együtt fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát szükség szerint, de a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően megváltoztassuk. 
A változtatásokról a szükséges mértékben értesítjük ügyfeleinket és az online tartalmak látogatóit.
Amennyiben jelen tájékoztatóval kapcsolatban kérdése lenne, alábbi e-mail címünkre írja meg, válaszunkat ugyanígy írásban küldjük meg részére. 

A GASPER GROUP® GmbH elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, különös tekintettel a érintettk információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. A Szolgáltató, mint Adatkezelő adatai

Név: GASPER GROUP® GmbH
Székhely: Dienersdorf 11, A-8224 Kaindorf
Levelezési cím: Dienersdorf 11, A-8224 Kaindorf
Képviseli: Kurt Gasper
Adószám: ATU 62241648
Cégjegyzékszám: Nr.: 273794p
Telefonszám: +43 3334 32440  
Az adatkezelésért felelős személy:
neve: Kurt Gasper
telefonszáma: +43 3334 32440
e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. Az adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a GASPER GROUP® GmbH által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozási elveket, melyeket a társaság, - adott rendszer esetében szerepkörétől függően - mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismer el. 
A jelen Tájékoztató a felhasználók által megadott, illetve magánszemélyekről a GASPER GROUP® GmbH által szervezett és szolgáltatott, illetve az általa használt információs rendszerekben manuálisan rögzített személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

4. Fogalommeghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
adatkezelés: Függetlenül az alkalmazott eljárástól és módszertől, a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, dolgoz fel vagy az adatok kezeléséhez a technikai hátteret, alkalmazáslogikát biztosítja
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

5. Sütik (Cookie) használata

A Szolgáltató a Weblap meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén. A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, esetenként a cookie-k hiányában a vásárlás, érdeklődés és/vagy kapcsolatfelvétel, illetve a Weblap teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Weblap nyomon tudja követni beállításait, látogatásait és „emlékszik” az oldal korábbi látogatására, amely a honlap használatát felhasználóbaráabbá teszi. A böngészőjének beállításaiban lehetősége van a cookie- fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Weblap korábbi egyedi beállításai (pl. jelszó megjegyzése, nyelvi beállítások), preferált információk elvesznek, illetve a lap megjelenítése lassulhat.

További részletes információk a sütikezelésünkkel kapcsoltban:
Cookie-k (sütik) használata oldalainkon

6. Az adatkezelés és adatfeldolgozás célja

Jelen honlapon az elérhetőségeink alatt, az webáruházunk egyes termékeinek lapjain és egyedi megrendelés oldalon kapcsolatfelvételi űrlapok találhatók, melynek célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet email címet, lakcímet és telefonszámot kérünk megadni,  illetve az egyedi gyártású termékekre vonatkozóan bármilyen más szükséges adat (születési dátum, esküvő ideje, stb...) megadható. A megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiváló szolgáltatást tudjunk nyújtani.

7. Az adatkezelés jogi alapja

A tájékoztató - és annak alapjául szolgáló Adatvédelmi hatásvizsgálat illetve Adatvédelmi szabályzat - kialakításakor az alábbi jogszabályok és kötelező rendeletek előírásait vettük figyelembe

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) => továbbiakban GDPR
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról => továbbiakban Infotv.
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről => továbbiakban Ptk.
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. => továbbiakbabn Ektv.
2000. évi C. törvény – a számvitelről. => továbbiakban Számv. tv.
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről => továbbiakban Eker. tv.
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. => továbbiakban Grt.
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (munkaviszonnyal összefüggésbe hozható adatok tekintetében)
az ügyfelekkel történt - szerződésben rögzített - megállapodás
a felhasználó által, az adatkezelésre vonatkozóan - írásban vagy az online felületeken egyértelműen kinyilvánított - megadott engedély

8. Az adatkezelés és adatfeldolgozás időtartama

Az adatkezelés és feldolgozás időtartama az adatkezelésben való részvétel módjától függ. 
Adatkezelőként saját nyilvántartásainkban kizárólag a kapcsolattartáshoz, az ügyfelek tájékoztatásához, a szerződéses jogviszony fenntartásához, illetve az elszámolásokhoz szükséges személyes adatokat tároljuk kizárólag az üzleti kapcsolat idejére. 
Az üzleti kapcsolat időtartamát úgy határozzuk meg, hogy a vásárlási, érdeklődési, kapcsolatfelvételi vagy egyéb céllal történt megkeresés időpontjától addig tart, míg az ügyféllel bármilyen szempontból értelmezhető szerződéses jogviszony áll fent. 
Adatfeldolgozóként alapvetően a jogszabályoknak megfelelő minimális adatmegőrzési időtartamot biztosítjuk, az ügyfél kérésére, illetve a vele történt megállapodás alapján ezt az időtartamot növelni tudjuk.

9. A kezelt személyes adatok köre

A weblapon történő jelentkezések nem minősülnek szerződésnek. Amennyiben a továbbiakban az érintett úgy dönt, hogy részt vesz valamely képzésünkön úgy szerződést kötünk vele, melyhez további adatok bekérése lehet szükséges.
A érintett a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a jelentkezés során teljes körűen és valósan köteles megadni. Ezek a személyes adatok a következők:
 • vezetéknév, keresztnév;
 • lakcím, és tartózkodási helyének címe;
 • kézbesítési (levelezési) cím;
 • elektronikus levelezési cím;
 • vezetékes és/vagy mobil telefonszám.
 • számlázási cím

A Szolgáltató felhívja a érintett figyelmét, hogy a szerződés teljesítésével a megadott személyes adatok meghatározott körének (név és lakcím) kezelése a számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.
A Szolgáltató üzleti kommunikáció céljára további személyes adatok rendelkezésre megadását is kéri. Ezen személyes adatok megadása nem kötelező feltétel. Az adatok megadásával a érintett ahhoz járul hozzá, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a Szolgáltató a részére elektronikus hirdetések vagy postai küldemények formájában direkt marketing anyagokat és tájékoztatásokat küldjön. Kérjük, ezeket a személyes adatait csak akkor adja meg, ha a reklámüzenetek küldéséhez hozzájárul. A Szolgáltató ilyen küldeményeket legfeljebb heti 1 (egy) alkalom gyakorisággal küld. Ezek a személyes adatok a következők:

 • nem
 • életkor
 • családi állapot
 • végzettség
 • foglalkozás
 • jövedelem
 • informatikai felhasználói szokások
 • tulajdonban lévő, illetve használt fogyasztási cikkekkel kapcsolatos adatok
 • jelenlegi és későbbi fogyasztói preferenciák

A Szolgáltató az érintett közvetlen üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeli. Amennyiben az érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására adott hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató a érintett részére ilyen közleményeket, küldeményeket sem elektronikus hirdetés, sem postai küldemény formájában nem küld.
A Szolgáltató a tranzakcióhoz, illetve a megrendeléshez kapcsolódó adatokat az ügyfél által megadott adatokat, továbbá, a tranzakció dátuma, ideje, összege, a felhasználó IP címe (amennyiben lehetséges), adatokat is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja az érintetti élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.

10. Adatok továbbítása, további adatkezelők és feldolgozók

Szolgáltatásaink egy részét, a beépített funkciók és az üzemeltetés biztonságát kizárólag úgy tudjuk biztosítani, hogy külső szolgáltatók által biztosított tartalmakat, informatikai megoldásokat, vagy éppen infrastruktúrájukat vesszük igénybe. 
Online tartalmaink megjelenítése, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás és az online szolgáltatások biztosítása érdekében a GASPER GROUP® GmbH tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi adatkezelők és adatfeldolgozók jelennek meg 

Tárhely EU Kft. 
Szolgáltató neve: Tárhely.EU. Kft. 
Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. 
Cégjegyzékszám: 01-09-909968 
Adószám: 14571332-2-42


Google Inc. 
Az ügyfelekkel írásban történő kapcsolattartáshoz a cég a Google levelezőrendszerét, illetve irodai alkalmazási célokra az általa biztosított dokumetumkezelő rendszert használjuk 
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

11. Adatbiztonság

A GASPER GROUP® GmbH minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, megváltoztatás, illetve felhasználás megakadályozása, megelőzése érdekében. 
Az adattárolásra alkalmazott szervergépek redundánsan, védett szerverparkokban vannak elhelyezve, a rajtuk tárolt adatokhoz közvetlen hozzáférése kizárólag a szerverek karbantartását végző munkavállalók és vállalkozások számára van.
A papír alapon keletkezett dokumentumokat – székhelyünkön – technikai védelemmel, riasztóval ellátott helyiségben tároljuk.

12. Jogérvényesítés és jogorvoslat

A GASPER GROUP® GmbH az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatokhoz kapcsolódó jogok megismerését, érvényesítését és a jogorvoslatot

Tájékoztatás

A GASPER GROUP® GmbH biztosítja az érintett megfelelő tájékoztatását. Az érintett írásos kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 
A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg ezen tájékoztatást.

Adatok helyesbítése és/vagy törlése

Az érintett természetes személy joga, személyes adatainak helyesbítésére vonatkozó kérés, illetve annak általunk történő teljesítése. A GASPER GROUP® GmbH a valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles. 
A személyes adatokat töröljük, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -,
 • az adatkezelés célja megszűnt
 • adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • Bíróság, illetve
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

A törlésnek fentiek mellett feltétele hogy az adatok törlését valamely törvény vagy egyéb jogszabály törvény nem zárja ki.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett tájékoztatásra, helyesbítésre és törlésre
vonatkozó jogait törvény korlátozhatja a Magyar Állam

 • külső és belső biztonsága (a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében,
 • állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből,
 • az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből,
 • munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából

Amennyiben az érintett helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét fenti okok miatt nem tudjuk teljesíteni, erről 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az érintettet. 

Tiltakozás

A GASPER GROUP® GmbH biztosítja, hogy az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése és/vagy továbbítása kizárólag vállalkozásunk vagy az adatot átvevő érdekének érvényesítéséhez szükséges közvetlen üzletszerzés vagy, közvélemény-kutatás céljára történik.

Az írásban benyújtott tiltakozást megvizsgáljuk a benyújtásától számított 15 napon belül, annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. 
Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelést és adattovábbítást megszüntetjük, valamint a tiltakozásról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére az érintett adat korábban továbbításra került.

13. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatkezelő, illetve kapcsolattartója elérhetőségét, az adatvédelmi incidens jellegét, továbbá közölni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető követkeményeket, az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket és az esetleges hátrányos jogkövetkemények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az adatkezelő köteles nyilvántartás vezetni az esetleges adatvédelmi incidensekről, az esetleges ellenőrzések, valamint az érintett tájékoztatása céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.


Amennyiben a GASPER GROUP® GmbH adatkezelési, adatfeldolgozói tevékenységével kapcsolatban további kérdése van, az alábbi elérhetőségeken kaphat tájékoztatást:

Megnevezés : GASPER GROUP® GmbH Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: Dienersdorf 11, A-8224 Kaindorf
Adatvédelmi felelős: Kurt Gasper
Adatvédelmi felelős elérhetőségei: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  / +43 3334 32440